Deze rubriek wordt verzorgd door Benedicte De Winter.

 

Iedereen die actief met taal bezig is of, om wijlen Marc Galle te citeren, "haar soms geweld aan doet", vindt in deze rubriek taaltips, leuke weetjes, links en tal van hulpjes voor een correct taalgebruik.

 

Citaat van de week

 

Drawing on my fine command of the language, I said nothing. Robert Benchley

 

Nuttige site : http://www.taaltelefoon.be

 

De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

 

Taaltip

 

Vraag: Wat is de correcte spelling: oudleerling of oud-leerling?

Antwoord: De correcte spelling is oud-leerling, met streepje.

Verklaring: Samenstellingen met het voorvoegsel oud- in de betekenis ‘voormalig' krijgen altijd een streepje: oud-burgemeester, oud-collega, oud-strijder, oud-voorzitter, oud-leerlingenvereniging. Als oud niet de betekenis ‘voormalig' heeft, schrijven we geen streepje: oudbakken, oudroze, oudchristelijk.

 

Enkele andere voorvoegsels die altijd een streepje krijgen, zijn bijna-, ex- (‘voormalig'), niet-, non-, Sint-. Voorbeelden: bijna-botsing, ex-collega, niet-begrijpend, non-profitorganisatie, Sint-Jozef, St.-Truiden.

 

Bron: de Taaltelefoon

 

Woord van de week

 

Joe Sixpack

In de berichtgeving over Amerika duikt geregeld Joe Sixpack op, de verpersoonlijking van de Amerikaan met het modale inkomen. Hij is het Amerikaanse equivalent van onze Jan Modaal. Joe is een erg verspreide roepnaam in de Verenigde Staten, en het sixpack - een drankkarton met zes blikjes bier - is een sprekend beeld voor de simpele verlangens van de doorsneemens. Enkele andere namen voor de modale Amerikaan zijn John Doe en John Q. Public. Ook andere talen hebben hun Jan Modaal. Zo hebben de Fransen Monsieur Tout-le-monde en de Duitsers Otto Normalverbraucher.

 

Bron: de Taaltelefoon