Onze competenties, klanten en referenties:

Dankzij onze interne competenties hebben we ons kunnen specialiseren in een reeks specifieke domeinen:

Informatica

Om meer te weten

Nieuwe technologieën

Om meer te weten

Redactioneel vertaalwerk

Om meer te weten

Copywriting

 

Met onze redactionele capaciteiten kunnen we onze klanten professioneel bijstaan bij de aanmaak of aanpassing van allerhande Franstalige documenten.

Onze copywritingcompetenties dekken diverse domeinen:

 

Onze aanpak

We behouden steeds de paginaopmaak van het aangeleverde brondocument (*.doc, *.html of ander MS Office-compatibel formaat), in welk domein u ook actief bent;

We gebruiken hiertoe de meest recente programma's en beheersen de instrumenten voor computerondersteunend vertalen (SDL Trados, Idiom).

De vertalingen worden geleverd per e-mail of op eender welke andere elektronische drager.